Śladem nowosądeckich Żydów

Żydzi podczas wizyty prezydenta Mościckiego w N.S - źródło: www.nac.gov.pl

Żydzi w Nowym Sączu pojawili się prawdopodobnie już w XV w. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1469 r. z dokumentów kahału krakowskiego, wymieniono tam Abrahama z Sącza. Jednak systematyczne osadnictwo żydowskie rozpoczęło się dopiero w drugiej połowie XVII w. W XIX w. Nowy Sącz dzięki cadykowi Chaimowi Halberstamowi stał się ważnym ośrodkiem chasydyzmu, co również przyczyniło się do napływu ludności żydowskiej.
W okresie międzywojennym żydzi stanowili już 1/3 mieszkańców miasta. Prężnie działała Gmina Wyznaniowa Żydowska, chóry synagogalne, biblioteki, teatr, kluby sportowe, towarzystwa dobroczynne, sierociniec, Gimnazjum Hebrajskie oraz Chedery – szkoły o charakterze religijnym. Oprócz tego istniało około 20 mniejszych i większych bożnic oraz prywatnych domów modlitwy.

Punkty wycieczki:

 1. Dzielnica Żydowska
 2. Stara Synagoga
 3. Getto
 4. Cmentarz Żydowski
 5. Szpital izraelicki im. Franciszka Józefa I
 6. Biblioteka
 7. Synagoga
 8. Dom Modlitwy Natana
 9. Budynek Kahalny
 10. Gimnazjum Hebrajskie
 11. Chasydzki Dom Modlitwy
Skip to content