Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

ŚWIĘTO DZIECI GÓR – pełny program festiwalu

| 2 czerwca 2016

24. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR odbędzie się w dniach 10 – 17 lipca 2016 w Nowym Sączu.
www.swietodziecigor.pl www.mcksokol.pl
___

Festiwal jest miejscem spotkania dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, gdzie – podczas wspólnej zabawy – zapoznają się one z bogactwem i różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników. Uczestnikami ŚWIĘTA DZIECI GÓR są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne reprezentujące różne grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów. W sumie w imprezie uczestniczy ok. 500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Przez siedem festiwalowych dni dzieci razem mieszkają, koncertują, jeżdżą na wycieczki, palą ogniska i spędzają jeden dzień w domach swoich polskich partnerów. Na koncert finałowy przygotowują wspólny program, w którym z elementów kultur i obyczajów poszczególnych narodów powstaje nowa jakość. Taki sposób realizacji festiwalu pozwala dzieciom odnaleźć własny język komunikacji, dzięki któremu znikają obawy przed „Innością”, a naturalna każdemu człowiekowi nieufność do wszystkiego co obce i niezrozumiałe zamienia się w akceptację „inności” i w konsekwencji w przyjaźń rozwijającą się w późniejszych kontaktach.

Festiwal jest realizowany od 1992 roku. W swoich założeniach nawiązuje on do przesłanek programowych ŚWIĘTA GÓR – przedwojennej imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich, której głównym celem była ochrona dziedzictwa kulturowego – pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej kultury i sztuki mieszkańców terenów podkarpackich. Obecnie, poprzez oryginalne założenia programowe, wyróżniające festiwal nowosądecki spośród innych imprez dziecięcych o podobnym charakterze, stał się on wydarzeniem, którego znaczenie wykracza daleko poza samą ochronę i prezentację ludowej kultury.

Podczas Festiwalu organizowane są OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY INSTRUKTORSKIE.

sdg polaczone male

dyrektor festiwalu – Antoni Malczak
reżyser koncertów – Józef Broda
kierownik Biura Organizacyjnego – Małgorzata Kalarus

Biuro Organizacyjne:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 3,
tel. +48 18 44 82 610, fax. +48 18 44 82 611
e-mail: sdg@mcksokol.pl

✦ ✦ ✦

The Festival is an event which brings together children from various religious and cultural circles. It is an event where – during common fun and games – children become acquainted with the wealth and variety of the tradition of different countries and regions. They learn tolerance of and respect for their age peers’ creeds, cultures, customs and behaviour patterns. The participants in the Festival of the Children of Mountains are Polish and foreign folk ensembles presenting diverse ethnic groups of sub-Carpathian regions as well as mountainous regions of all continents. Altogether there are around 500 participants aged 7-14.

The Festival has a unique formula: 6 foreign ensembles are paired up with 6 Polish ones to form the so-called comrade pairs. Over the 7 Festival days the children live, perform, go on trips, make bonfires, and spend one day in the homes of the Polish comrades. Each pair has its “national day,” during which they are the “star” of the concerts; the ensembles present customs, traditions, handicrafts and dishes of their own regional cuisine. Furthermore, they prepare a special joint programme for the final concert, crafting a new quality out of the various elements of cultures and customs of particular nations. Such a Festival proceeding lets the children find their own communication language thanks to which fears of the other disappear, and the distrust of the strange and obscure – so inherent in every human being – turns into acceptance of cultural, religious and social otherness. As a result, friendship is born and it develops in future contacts.

The Festival has been organised since 1992. In its principles, it refers back to the programme premises of the Festival of the Mountains – a pre-war event originated by the Association of the Mountainous Lands, whose main aim was to preserve the cultural heritage – the cultivation and presentation of the tradition of folk culture and arts of the people inhabiting the sub-Carpathians. Currently, owing to the original programme principles which make the Nowy Sącz Festival stand out from other children’s festivals of a similar nature, it has become an event whose significance reaches far beyond mere preservation and presentation of folk culture.

The 18 editions produced so far have hosted children’s folk ensembles from 54 countries, which means that about 8,500 children have enjoyed the great adventure, made new friends, bringing joy to the inhabitants of the region and tourists, and – most importantly – have fulfilled and passed on the idea of the Festival: CHILDREN’S FRIENDSHIP BUILDS THE PEACE OF THE ADULTS’ WORLD.

As for the audience member experience, the Festival is an extraordinarily colourful extravaganza. The multi-coloured parade down the town streets which takes place on the Festival opening day crowned with the inaugural concert of all the ensembles and a fireworks display in the Nowy Sącz old market square attract thousands of spectators each year. Crowds attend evening concerts on national days as well as the final concert. It is hard to express the emotions aroused by the Festival each year; it’s just an unmissable event. We invite you to come to the FESTIVAL OF THE CHILDREN OF MOUNTAINS – International Festival of Children’s Folk Ensembles in Nowy Sącz.

Festival Director – Antoni Malczak
Concert Director and Host – Józef Broda
Festival Bureau Manager – Małgorzata Kalarus

Festival Bureau:
SOKÓŁ Małopolska Culture Centre
3 Długosza Street, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 44 82 610, fax. +48 18 44 82 611
e-mail: sdg@mcksokol.pl

/źródło: www.mcksokol.pl/

Tags: , , , , , , , , , ,

Kategoria: Ciekawostki, Inne

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

PolishEnglishFrenchGermanItalianSlovakUkrainian
Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!